Dom je tamo gde je srce

Garaža 1 - Đorđa Rajkovića 32-38
Garaža 1

br. 1. GARAŽA 18,03 m² - rezervisano

br. 2. GARAŽNO M. 15,34 m²

br. 3. GARAŽNO M. 15,45 m² - rezervisano

br. 4. GARAŽNO M. 15,57 m² - prodato

br. 5. GARAŽNO M. 15,68 m² - rezervisano

br. 6. GARAŽA 19,33 m² - prodato

br. 7. GARAŽA 18,36 m² - rezervisano

br. 8/9. GARAŽA 41,04 m² - prodato

br. 10/11. GARAŽA 46,77 m² - prodato

br. 12/13. GARAŽNO M. 30,28 m²

br. 14/15. GARAŽNO M. 30,28 m²

br. 16. GARAŽA 25,31 m² - rezervisano