Dom je tamo gde je srce

Parking mesta u garaži
Parking mesta u garaži

br. 1. GAR. MESTO 15,58 m²
br. 2. GAR. MESTO 16,13 m²
br. 3. GAR. MESTO 17,28 m²
br. 4. GAR. MESTO 16,13 m²
br. 5. GAR. MESTO 15,88 m²
br. 6. GAR. MESTO 16,70 m²
br. 7. GARAŽA 21,69 m²
br. 8. GARAŽA 17,13 m²