Dom je tamo gde je srce

Garaža 2 - Đorđa Rajkovića 32-38
Garaža 2

br. 1. GARAŽA 21,36 m²
br. 2. GARAŽA 16,78 m²
br. 3. GARAŽNO M. 16,06 m²
br. 4. GARAŽNO M. 17,68 m²
br. 5. GARAŽNO M. 15,65 m²
br. 6. GARAŽNO M. 15,35 m²
br. 7. GARAŽNO M. 15,60 m²
br. 8. GARAŽNO M. 18,09 m²
br. 9. GARAŽA 22,71 m²
br. 10. GARAŽNO M. 16,76 m²
br. 11. GARAŽNO M. 16,76 m²
br. 12. GARAŽNO M. 18,36 m²
br. 13. GARAŽA 18,36 m²
br. 14/15. GARAŽA 37,62 m²